Behandelmethoden

Misschien wilt u een luisterend oor of iemand die met u meedenkt. Samen gaan wij (her)ontdekken wat uw sterke kanten zijn. Naast het praten over uw klachten en problemen krijgt u meer zicht op uw persoonlijke wensen en kwaliteiten. U brengt in kaart door welke dingen u zich laat inspireren. We gaan oplossingsgericht aan de slag met ontstressen, belemmeringen  opheffen zodat u herstelt en weer keuzevrijheid ervaart.

 

Corinne de Beer maakt gebruik van verschillende behandelmethoden uit klassieke en recente psychologische inzichten, evidence based en practise based. Elk van deze methoden wordt kort omschreven, onder de opsomming en afbeelding.

  • Cognitieve gedragstherapie
  • de CSR-methode
  • EMDR, trauma verwerking
  • Mindfulness Based Therapie 
  • Heart Assisted Therapy (HAT)
  • Lichaamsgerichte psychotherapie
  • Ademhaling- en ontspanningstherapie
  • Hypnotherapie

 

Cognitieve gedragstherapie 

Merkt u wel eens, dat u negatieve gedachten of oordelen over uzelf heeft? Terwijl er misschien weinig reden voor is? 'Als ik een fout maak, is dat vreselijk, ik zal geen opdracht meer krijgen...'

'Ik zou best die cursus willen volgen, maar stel dat ik de langzaamste van de groep ben? Ik kan er beter niet aan beginnen.'

Bij cognitieve gedragstherapie krijgen uw gedachten, denkbeelden innerlijke overtuigingen én uw gevoelens een plek in de behandeling. We kijken samen welke gedachten u belemmeren en welke gedachten u juist helpen om beter te functioneren en gemakkelijker te leven. U oefent in de praktijk van alledag om de dingen anders aan te pakken.

De CSR-methode

 

De CSR-methode helpt wanneer u roofbouw op uzelf heeft gepleegd; en last heeft van spanningsklachten, overspanning of burn-out.

Soms komen depressie en angstklachten voort uit stelselmatige overbelasting. Bij de CSR-methode wordt allereerst de nadruk gelegd op fysiek herstel, zoals de balans inspanning/ontspanning. Het natuurlijk herstelvermogen wordt gereset. Ook het slaappatroon en andere leefgewoonten worden meegenomen. Daarna pas komen de persoonlijke drijfveren aan de orde, hoe de burn-out heeft kunnen ontstaan. Ook werkfactoren worden hierbij in aanmerking genomen. De CSR-methode kenmerkt zich door de praktische aanpak met veel konkrete handvatten voor zelfzorg. Er hoort een werkboek bij. Meer weten? Zie dit filmpje van 5 minuten: filmpje CSR-centrum

Lees meer op www.csrcentrum.nl.

EMDR, traumaverwerking

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Letterlijk betekent EMDR: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Tegenwoordig verklaart men het effect van deze therapie door het feit dat oogbewegingen het werkgeheugen prikkelen, waardoor emotioneel beladen herinneringen na de behandeling op neutraal gebied worden her-opgeslagen.

 

EMDR is een vorm van psychotherapie voor het oplossen van emotionele problemen. Door gelijktijdig te denken aan een emotioneel probleem en met je ogen heen en weer te bewegen, neemt de emotionele lading af en verdwijnt zelfs. In plaats daarvan gaat u kracht en zelfvertrouwen ervaren als u aan het probleem denkt. Het is een snelle en veilige manier om traumatische of anderszins beladen ervaringen te verwerken. Er zijn inmiddels zeer bemoedigende resultaten behaald met EMDR voor angst- en pijnklachten.

Wanneer u nog in een rechtszaak bent verwikkeld, heeft het ondergaan van een EMDR-behandeling weinig zin. Na het afhandelen van de rechtsgang bent u welkom.

Het schrijven van letselschaderapporten behoort niet bij mijn werkwijze. Sterker nog: het verstrekken van informatie voor juridische doeleinden staat op gespannen voet  met de behandeling.

Mindfulness Based Therapie of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie

Jon Kabat-Zinn ontwikkelde Mindfulness Based Therapie in de VS. Deze benadering is geschikt wanneer u last heeft van steeds terugkerende of hardnekkige klachten waarvoor geen eenvoudige therapie of oplossing bestaat. Bijvoorbeeld wanneer u lijdt aan chronische pijn of wanneer u regelmatig sombere, angstige stemmingen of spanningen ervaart. Een natuurlijke reactie op ongemak en spanning is verzet: u probeert weg te vluchten van de ongewenste klacht en zegt tegen uzelf: 'het moet afgelopen zijn' of 'ik moet me toch eens beter gaan voelen'. Het vervelende is dat deze vecht- en vluchtreacties averechts werken. Ze roepen vaak nog meer spanning, negatieve gedachten en ongewenste gevoelens op: u komt in een vicieuze cirkel terecht.


Pijn is onvermijdelijk, lijden niet.

 

In Mindfulness Based Therapie leert u om opnieuw naar uzelf te kijken. U leert om stil te staan bij de innerlijke waarnemer, naar het stille plekje dat wij allemaal in onszelf hebben maar niet altijd makkelijk kunnen vinden. Spanning gaat bijna altijd over het verleden of de toekomst. U kunt leren om met uw aandacht in het hier-en–nu te blijven en te herwaarderen wat er is. U hebt weliswaar een klacht, maar u bent méér dan iemand met een klacht. U leert een manier om te stoppen met piekeren en uzelf te kalmeren.

 

Heart Assisted Therapy

Blaise Pascal:'The heart has its reasons of which reason knows nothing'

Nare en traumatische ervaringen kun je verwerken met Heart Assisted Therapy (HAT). Het fijne van deze werkvorm is dat je vrij gemakkelijk kunt leren om de HAT voor jezelf te gebruiken als zelfregulatie en emotieregulatie. Je kunt stress, angst, paniek en pijn resetten naar een toestand van kalmte, rust en helderheid. Je doet dat met een HAT-vorm, die op jouw situatie is toegesneden. Zo een werkvorm kost ongeveer 3 a 5 minuten en je past deze  drie keer per dag toe.
HAT is een effectieve, efficiente en milde therapie, ontwikkeld door John Diepold, klinisch psycholoog in de VS. Met je handen je eigen borstkas aanraken heeft fysyologische gevolgen. Je hart gaat oxytocine produceren waardoor spanning afneemt. Door de rustige ademhaling die er bijhoort, de Hart-ademhaling, raken je adem en hartslag op elkaar afgestemd.  De kalmte die er ontstaat geeft meer helderheid, ruimte en zelfvertrouwen. 'Net alsof de mist in mijn hoofd optrekt', zeggen mensen vaak. Het regelmatig toepassen van HAT versterkt je auto-immuunsysteem en je natuurlijke afweer. HAT helpt ook wanneer je helderheid wilt krijgen over je gevoelens, dilemma's en keuzes. Of wanneer je last hebt van zelfsaboterend gedrag, onhandige gewoontes die je gezondheid en welzijn in de weg staan. Voor het verbeteren van je prestaties in de  sport of voor podiumvrees is HAT een effectief hulpmiddel.

De werking ervan is vergelijkbaar met EMDR. HAT is ook toepasbaar wanneer je weinig belastbaar bent.

 

       Diepold: 'haal de kiezels uit je schoenen zodat je je reis makkelijker kan vervolgen'

 

Voor een filmpje in het Nederlands:  HAT filmpje Karien Carsten

 

Voor een filmpje in het Engels met Diepold zelf:  HAT-filmpje 

 

Voor achtergrondinformatie,lees het boek (zie plaatje beneden). klik hier voor de Engelstalige website over HAT.

 

 Ben je een collega en  wil je leren werken met Heart Assisted Therapy?  Neem contact met me op per telefoon of mail.

 

Lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgericht werkende psychologen onderscheiden zich van andere psychologen doordat zij systematisch het lichaam bij diagnostiek en behandeling betrekken. Deze behandelwijze is vanaf 2003 door het NIP erkend. Veel mensen kiezen liever voor een therapievorm waarbij je niet alleen praat. Spanningsklachten vertalen zich vaak in het lichaam. Als u geen 'Nee' durft te zeggen, loopt u kans dat uw lichaam dat voor u gaat doen. Sommige mensen worden letterlijk ziek van verdriet, spanning, frustratie of angst. Zij zeggen: 'Ik snap wel hoe het zit, maar alleen praten lost mijn problemen niet op' of 'Ik kan er wel over praten, maar ik voel het ook in mijn lijf.'

Lichaamsgerichte psychotherapie wordt ook wel 'embodied cognition'  genoemd

 

Lichaamsgerichte therapie verbindt voelen met denken, de geest met het lichaam, huidige met vroegere ervaringen. U leert spanning herkennen, observeren en loslaten. Spanning wordt voelbaar, beleefbaar en bespreekbaar. Soms is het nodig om intense gevoelens te leren verdragen, soms om ze te leren uiten. U ontdekt welke belemmeringen in uw leven een rol spelen. U gaat duidelijker voelen wat u werkelijk wilt en daar richting aan geven. Daardoor ervaart u meer emotionele vrijheid, spontaniteit en ruimte voor ander gedrag. 

 

Ademhaling- en ontspanningstherapie

Veel mensen ademen oppervlakkig. Daardoor is hun fysieke conditie niet zo goed en raakt het gevoel afgevlakt. Pijn- en stressklachten worden erger als het lichaam  onvoldoende zuurstof kan opnemen en onvoldoende afval kan laten gaan. Ruimte maken, een heilzame manier van ademen herwinnen is een eerste stap op weg naar herstel.

Ademen is de brug tussen lichaam en geest; gevoel en verstand. Een rustige en diepe ademhaling helpt bij ontspanning. Enkel het bewust voelen van de adem zorgt al voor thuiskomen in het lichaam, vandaar de volgende quote van mindfulnessleraar Thich Nath Hanh:

 

Met ademhaling- en ontspanningstherapie leert u bewuster te ademen en actief te ontspannen, waardoor u een betere balans vindt tussen inspanning en ontspanning. Dit kan lijden tot verbetering van slaap, concencentratie en conditie. 

 

Zelf oefenen met ontspanning? Klik hier voor een oefening, voorgelezen door Corinne de Beer en afkomstig uit het boek 'Moderne hypnotherapie' van Cladder en Lens, in een bewerking van Nicolette Bremerkamp.

 

Hypnotherapie

Door middel van uw eigen fantasie en voorstellingsvermogen kunt u uw onvermoede krachten ontmoeten. De bronnen vinden van uw overtuigingen. Overtuigingen over het eigen ik en uw relaties met anderen. U ontdekt oplossingen voor problemen op allerlei gebied.

 

boek Heart Assisted Therapy
boek Heart Assisted Therapy